Bron: Gelders Dagblad, 10 december 1998

Treinbrand

Door een breuk in de twee boven-
leidingen vloog gisteren rond
14:00 uur op perron 3 van het cen-
traal station van Nijmegen een
controle- en reparatietrein in
brand. Reizigers van de NS dach-
ten even dat actievoerders tegen
de zuidtak van de Betuwelijn een
trein wilden overmeesteren. Een
handvol actievoerders had even
tevoren op de Waalbrug namelijk
een spandoek onthuld dat, nadat
de pers foto´s had genomen, weer
keurig opgerold werd.
Maar al snel bleek dat niet de ac-
tievoerders maar losgeslagen ka-
bels met een spanning van 1800
Volt de oorzaak waren. Het vuur
werd snel gedoofd, maar niette-
min lag het treinverkeer tussen
Nijmegen en Oss ruim een uur stil.
De NS heeft nog geen flauw idee
hoe de breuk is ontstaan. Tussen
Nijmegen en Oss zette de NS bus-
sen in. Sneltreinen richting Den
Bosch bleven rijden. Het treinver-
keer tussen Nijmegen en Arnhem
werd gehalveerd.
Het treinverkeer op het baanvak
van en naar Elst heeft gisteren
veel problemen ondervonden. Een
breuk in een spoorstaaf in de
buurt van Elst was de oorzaak van
hinder tussen half negen en half
elf in de ochtend. Door de breuk
waren er storingen aan de instal-
laties bij zeven overwegen en een
sein.
Diverse treinen werden uit de
dienstregelingen genomen. De trei-
 nen die wel reden deden dat met
grote vertraging, omdat met name
de overwegen zeer langzaam ge-
passeerd konden worden.
Ook het wegverkeer in Elst onder-
vond vertraging door weigerachti-
ge spoorbomen en
knipperlichtinstallaties.

                   Foto: Theo van Zwam