Bron: GBI informatie - Kwartaalblad voor de Groep Bedrijven Infra - 2e jaargang nummer 2. Juli 1992

Door Peter Nuijten P&0

SCE begint nieuw tijdperk

 

De meettrein 'Jules' heeft opgehouden te bestaan. Deze trein, die sinds 1972 ATB-metingen verrichtte en vervolgens ook metingen ten behoeve van Telerail, is altijd een markante verschijning geweest. Velen hebben dan ook met weemoed afscheid van hem genomen. Het rijtuig, dat dateert uit 1927, was technisch versleten. Toch bestaat er nog een stille hoop dat hij voor het nageslacht behouden blijft. Er zijn plannen in de maak om hem in zijn oorspronkelijke kleur terug te brengen en vervolgens een plaatsje in het Spoorwegmuseum te geven. Van half mei tot begin juni was de trein nog op het spoorwegnet te zien, maar dan als rijtuig. Ingericht als mobiele tentoonstellingsruimte werd hij door zijn opvolger door Nederland mee op tournee genomen. Het Service Centrum Elektrotechniek (SCE) gaf zo een beeld van al haar activiteiten. Aan de bezoekers werd een folder uitgereikt waarin dit alles nog eens op een rijtje gezet werd. De nieuwe trein, die in vele opzichten een bezienswaardigheid is, geeft van buiten al een indruk van de technologie waarmee het gevuld is. In nauwe samenspraak met NS-design heeft Paul Nieuwenhuis van het SCE eind vorig jaar aan de Hoofdwerkplaats Haarlem de opdracht gegeven voor het ombouwen van een oude motorpost tot de huidige `meettrein elektrotechniek'. Op 24 april jl. vond de officiële overdracht plaats. De oude Jules

Enkele foto´s van de oude en nieuwe Jules samen

heeft daarbij haar opvolger afgehaald uit de werkplaats Haarlem (Zie dienstregeling van deze overbrenging). In de kantine van het SCE te Utrecht werd de nieuwe meettrein door Ir. Leenders, hoofd van de werkplaats Haarlem, symbolisch overgedragen aan directeur GBI, Ir. Koorn. Deze ontving een schaalmodel van de nieuwe trein en een fotoboek. Voor de bijzondere prestatie en de prima samenwerking kreeg "Haarlem" de `Koorn-specialiteit' en een handgemaakt schaalmodel van een seinarm. Het SCE heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij de folder een handleiding te voegen die de inzet van de meettrein regelt. Door deze actieve benaderingswijze heeft het SCE een belangrijke stap gezet naar een optimale relatie met haar klanten.  


De werkplaats Haarlem kreeg van het SCE opdracht om de oude motorPost 3032 om te bouwen tot meettrein. Hier enkele foto´s vanuit de werkplaats, en wat plaatjes van 24 april 1992, de dag dat de nieuwe Jules werd opgehaald door de oude.

Zie ook een artikel uit Rail Magazine 95.