WISSEL.EXE

Eigenlijk is dit programma alleen handig voor de Seinwezen(hoofd)monteurs, zeker om inzicht te geven in de schakelingen, zoals die vroeger met name in de signaleringscircuits waren aangebracht. Tegenwoordig werkt men met beedschermen, maar dit schema toont nog hoe de lampjes op het kijktableau werden geschakeld. 

Te zien is linksbovenaan het wisselschakelaartje op het tableau, waarmee de treindienstleider het wissel handmatig kon bedienen. Bij rijweginstelling via de drukknoppen op het NX-tableau werd op een andere manier een zelfde sturing gegeven. Rechtsonderin is in 3 vakjes te zien hoe diverse signaleringstableau´s de toestand van het wissel aangaven. Het zwarte vierkant in het midden is het wissel buiten, en de rest de relais in het relaishuis.

Zodra het programma opstart ligt het wissel in N-stand, zonder dat er een rijweg over is ingesteld. De wissellampjes zijn uit. Zodra op de toets W wordt gedrukt word het wissel in de N-stand opgenomen in een rijweg. Het wissellampje gaat branden, en wordt vergrendeld. Door de rijweg er weer uit te halen doven de wissellampjes weer.

Als op de toets D wordt gedrukt wordt een wisselsturing gegeven naar de R-stand. De wissellampjes gaan knipperen, wat aangeeft dat het wissel "uit de controle" ligt, d.w.z. dat de wisselsturing niet overeenkomt met de stand van het wissel buiten. Na het drukken op de D-knop wordt de R-spoel van de wisselmotor bekrachtig. Druk nu op de N-toets om de N-kontakten te verbreken, en daarna op de R-toets, om de R-stand te maken. Je hebt nu handmatig het wissel doen omlopen. Na het omlopen doven de wissellampjes weer. Door op de w te drukken stel je een rijweg over het wissel in, dus de lampjes branden weer.

Door op de toets T te drukken maak je een spoorbezetting in de wisselsectie.

Bijzondere situaties:
Probeer eens een trein het wissel te laten open rijden. Wat zie je?
Wat gebeurt er als tijdens het omlopen van het wissel (Zowel R als N zijn open, het wissel ligt dus halverwege) er een spoorbezetting wordt gemaakt? Wat nu?

Toetsfuncties
U en D = bedienen van de wisselschakelaar , druk 2 keer in om de schakelaar weerin de midenstand te leggen
R en N = schakelen van de wisselkontakten buiten
W = wissel opnemen in een rijweg
T = schakelen van het spoorrelais van de wisselsectie
ESC is einde

Download