N.V. Nederlandse Spoorwegen       Cwph Amf, Hlm, Tb
Dienst van Materieel en Werkplaatsen   Cwpl
                     Wplc Asd, Mt, Fo, Ldv,
                     Mwp, Mwa, Mwb, Mwc,
                     Mwc'(2x), Mwo, Mwn
                     Stafmedewerkers Mw
                     Bureau Mw

Onderwerp: Nummering en naamgeving    Utrecht, 1 april 1969
      beproevings-mP's afd.Mw 4
Gezien de grote verwarring die er steeds heerst ten aanzien
van de identiteit van de drie oude mP's die de afdeling Mw 4
voor beproevingsdoeleinden ter beschikking heeft, is besloten
voor de gebruikelijke communicatiedoeleinden in plaats van de
gecompliceerde nummercode voortaan een even eenvoudige als
symbolische naamcode te bezigen, als volgt:

30 84 978 1 801-0 (oud mP 9201, resp.30 84 978 2 811-8): "Jim"

30 84 978 1 802-8 (oud mP 9204, resp.30 84 978 2 812-6): "Jules"

30 84 978 1 803-6 (oud mP 9225, resp.30 84 978 2 813-4): "Cathérine"

De tweede van dit drietal is in de wandeling reeds bekend onder
de naam "Bromvlieg", doch deze naam wordt hiermee ongeldig
verklaard.

Ik verzoek u bij alle volgende aanschrijvingen, correspondentie
etc. vanaf heden van de genoemde benamingen gebruik te maken,
en aan het bovenstaandde de meest ruime bekendheid te geven.

 

                     Mwa.,