Bron: Koppeling 14 september 1990

Uitvinder van de "Jules" met de VUT Afscheid op het perron Roosendaal. Ing. Buijink staat centraal. (Foto: Nan Swager)

Materieel ┤24 maakte Buijink in gezelschap van zijn echtgenote en zijn naaste collega┤s 29 augustus 1990 zijn laatste woonwerkrit van Utrecht naar Roosendaal


Roosendaal
- Ing. F.N.Buijink, sedert 1971 chef van de Seinwezen-Produk-
tiegroep Inbouw ATB, is met de VUT. Buijink stond aan de wieg van de Automatische Treinbe´nvloeding. Vanaf de introductie betrokken
geweest in de jaren zestig, is hij met hart en ziel bij de invoering en de vervolmaking van het systeem. Hij wordt beschouwd als de geestelijk vader van het ATB-meetrijtuig, ook wel bekend als de `Jules`. Met deze representant van het roemruchte

Op de foto zijn te zien van links naar rechts:

Jan van Rekum (machinist) - Chris Kints - Henk Nieuwenhuis - Walter van Stek - Cees van Vliet - Fred Buijink - Henny Karam - Marien Barnard - Mevr. Buijink - Nico van der Linden - Ferry van der Horst - Frans Smeets - Ruud van Hees - Henk Pol - Hans Ouwerkerk - Edwin Pijnenburg