ATB-vv
Automatische TreinBe´nvloeding - verbeterde versie
 

Een van de grote bezwaren van het ATB-EG systeem is dat je met een snelheid onder de 40 km/u technisch gezien probleemloos door een stoptonend sein kunt rijden. Verreweg de meeste grote ongevallen van de laatste jaren hebben als oorzaak dat ÚÚn trein een stoptonend sein passeert, en vervolgens in de rijweg van een 2e trein komt.

Inmiddels hebben techneuten een oplossing hiervoor bedacht, die relatief eenvoudig is toe te voegen aan het ATB-EG-systeem. Deze verbetering van het bestaande ATB-EG systeem heet dan ook ATB-vv (ATB Verbeterde Versie, voorheen ook wel ATB++ genoemd), en wordt sinds 2007 ingevoerd. Hiervoor is aanpassing van zowel de baan- als treinapparatuur vereist. In 2007 is besloten deze aanpassingen te gaan doorvoeren. Wanneer dit operationeel wordt is mij niet bekend. ProRail heeft een lijst met kritische seinen samengesteld waarbij de ATB-vv wordt ge´nstalleerd.

Wat de baanapparatuur betreft worden 3 afstanden voor een sein ( ca. 120, 30 en 3 meter) aan de rechterkant van de rechterspoorstaaf bakens geplaatst, die via een AanSluitKast (ASK) zijn gekoppeld met het sein. De afstanden zijn afhankelijk van de maximaal toegelaten snelheid.

Hieronder is zo'n laatste baken te zien, kort voor het sein, met naast het sein de ASK. Afhankelijk van de kleur van het sein zenden deze drie bakens signalen uit, die door de rechter ATB-spoel van de trein worden opgepikt. De ATB-spoel zelf kan dit signaal probleemloos oppikken, maar voor de verwerking van deze extra signalen moet de treinapparatuur worden aangepast. Veelal is dit slechts een softwarewijziging.

<------
Bij een stoptonend sein zenden de 3 bakens verschillende signalen uit. Zodra de trein deze bakens passeert wordt door de remcurvebewaking bepaald of de trein nog voor het sein kan stoppen. Dit is afhankelijk van de snelheid van de trein en de eventuele remming. Als de snelheid te hoog is, of onvoldoende wordt geremd, grijpt het systeem in door de trein stil te zetten.

Als de trein het laatste baken toch nog passeert, wordt de trein met een noodremming stilgezet.

Waar bij uitsluitend ATB-EG de trein met een snelheid tot 40 km/u geen ingreep zal krijgen, is met de uitbreiding van ATB-vv het passeren door een rood sein nauwelijks meer mogelijk. Als het dan toch gebeurt, zal de trein slechts enkele meters voorbij het sein tot stilstand komen, en is de kans dat deze trein in de rijweg van een andere trein komt erg klein geworden.

ATB-vv is dus een toevoeging van ATB-EG bij een individueel sein. Niet alle alle seinen zijn hiermee uitgerust. Alleen op plaatsen waarbij seinen in het verleden een grotere kans hadden om stoptonend gepasseerd te worden, en op andere risicovolle plaatsen. Naar aanleiding van de frontale aanrijding tussen 2 treinen te Amsterdam op 22 april 2012, zal ongetwijfeld worden besloten om meer, en misschien wel alle bediende seinen met ATB-vv uit te rusten. Het sein dat die dag rood werd gepasseerd was niet voorzien van ATB-vv, en zoals bekend kan de gewone ATB-EG een dergelijk ongeval dus niet voorkomen.

 

Mocht een trein bij seinstoringen of werkzaamheden met een aanwijzing toch het sein STOP-tonend mogen passeren, dan moet de machinist daarvoor een extra handeling in de cabine verrichten.

------>

Als het sein geen rood meer toont (GEEL-KNIPPER of beter) zenden alle bakens een gelijk signaal uit, die de trein verder geen belemmeringen meer oplegt.