Bron: Koppeling 12 maart 1993

ATB op Zuidtak

Amsterdam - Voldoet het
ATB-signaal op de Zuidtak aan de normen? Opperste concentratie in cabine 1 van het ATB-meetrijtuig
dat op 24 februari 1993
over de nieuwste spoorlijn
reed.
Omdat de bovenleiding
nog niet klaar was, werd
de meettrein geduwd door
een dieselloc. De 12 kilo-
meter lange spoorlijn tus-
sen Amsterdam RAI en Weesp wordt op 21 mei 1993 feestelijk in gebruik genomen

Foto Paul Babeliowsky

 

 

Van Peter Schoeber kreeg ik de volgende foto's ter beschikking. Over 24 februari 1993 meldt hij het volgende:

"Bijgaand een zevental plaatjes van de mP Jules tijdens het meten op de Zuidtak op 24 februari 1993. Omdat de bovenleiding nog niet onder spanning stond werd de mP Jules geduwd danwel getrokken door de NS DE-loc 2203. De bovenleiding kwam uiteindelijk op 5 maart 1993 (dacht ik) officieel onder spanning te staan. Als ik het mij goed herinner was ik namelijk op 6 maart 1993 met een DGEG excursietrein de allereerste die de Zuidtak doorgaand elektrisch kon berijden"